THÔNG TƯ 25/2020/TT-BCT LẬP BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Số hiệu: 25/2020/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 29/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết

Nguồn: https://dataenergy.vn/thong-tu-so-25-2020-tt-bct-cua-bo-cong-thuong-quy-dinh-ve-viec-lap-ke-hoach-bao-cao-thuc-hien-ke-hoach-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua-thuc-hien-kiem-toan-nang-luong-1047.html

 

Tin Liên Quan