Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện giảm giá điện, tiền điện đợt 2

Thực hiện Nghị quyết số 180/NQ – CP ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho các khách hàng sử dụng điện, ngày 18/12/2020, Bộ Công Thương đã có văn bản số 8764/BCT-ĐTĐL gửi Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện việc giảm giá bán điện, giảm tiền điện.

Cụ thể, sẽ giảm 10% giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648 / QĐ BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện (sau đây gọi tắt là Quyết định số 648/QĐ – BCT).

Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông sẽ giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ – BCT .

Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid – 19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện. Tuy nhiên, không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo tại Văn bản số 713/VPCP – KTTH ngày 15 tháng 9 năm 2020. Cụ thể, giảm 100 % tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng dễ khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid – 19.

Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho các nhóm đối tượng khách hàng nêu trên là ba (03) tháng tương ứng các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020.

Trường hợp hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 của khách hàng sử dụng điện chưa được phát hành thì số tiền hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện của ba (03) tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020 được hoàn trả trong hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020; Trường hợp hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 của khách hàng sử dụng điện đã được phát hành hoặc tổng số tiền được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện lớn hơn tiền điện tại hoá đơn tiền điện tháng 12 năm 2020 thì thực hiện hoàn trả cho khách hàng tương ứng với số tiền điện được giảm giá điện, giảm tiền điện vào các kỳ hoá đơn tiền điện tiếp theo.

Văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương về viêc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện

Đối với đơn vị bán lẻ điện nông thôn; khu tập thể, cụm dân cư; tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt có trách nhiệm lập hồ sơ giảm giá bán điện cho khách hàng thuộc đối tượng được giảm giá để gửi các Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực để làm căn cứ thực hiện hoàn trả tiền bán buôn điện. Hồ sơ giảm giá bán điện, giảm tiền điện bao gồm (1) Danh sách khách hàng sử dụng điện thực tế trong các tháng 10-11-12; (2) Bảng kê tính toán số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong các tháng 10, 11, 12 năm 2020 có xác nhận của đại điện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện; Và gửi hồ sơ trước ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Đối với nhóm khách hàng thuộc đối tượng giảm giá điện, tiền điện đã thanh lý hợp đồng mua bán điện trong tháng 10, 11, 12 năm 2020 thì chủ thể hợp đồng mua bán điện mang hồ sơ đến đơn vị Điện lực đã ký hợp đồng mua bán điện để thực hiện thủ tục hoàn trả tiền điện. Thời gian giải quyết không chậm hơn ngày 28 tháng 02 năm 2021.

Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid – 19 không thu phí được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực. Thời gian giải quyết không chậm hơn ngày 28 tháng 02 năm 2021

Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện, sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ – BCT.

Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương các tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương, EVN chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết các đơn vị có liên quan thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng đúng đối tượng, thời gian. Nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời cho để Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Uỷ Ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn: https://moit.gov.vn

Tin Liên Quan