Kiểm toán năng lượng

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG CHI TIẾT CÔNG TY TNHH 1TV MÔI TRƯỜNG – TKV NĂM 2021

Triển khai kiểm toán năng lượng tại Công ty TNHH 1TV Môi Trường - TKV, đơn vị tư vấn đã đề xuất xây dựng lên các giải pháp nhằm đem lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng cho đơn vị. Các giải pháp được xây dựng bao gồm: *  Hệ thống điện Giải pháp lắp đặt hệ thống tự động giám sát, quản … Đọc Thêm

Kiểm toán năng lượng năm chi tiết Công ty Than Uông Bí – TKV năm 2020

Triển khai kiểm toán năng lượng tại Công ty than Uông Bí - TKV, đơn vị tư vấn đã đề xuất xây dựng lên các giải pháp nhằm đem lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng cho đơn vị. Các giải pháp được xây dựng bao gồm: - Giải pháp1 - Giải pháp không mất chi phí đầu tư: Giá trị làm lợi về mặt quản … Đọc Thêm

Kiểm toán năng lượng chi tiết CN Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – VIMICO năm 2020

Triển khai kiểm toán năng lượng tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai - Vimico, đơn vị tư vấn đã đề xuất xây dựng lên các giải pháp nhằm đem lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng cho đơn vị. Các giải pháp được xây dựng bao gồm:  - Giải pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử … Đọc Thêm

Kiểm toán năng lượng Công ty TNHH MTV 86 Tổng Công ty Đông Bắc

ESCO-VN đã thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết vào tháng 10 năm 2016 cho đơn vị : Công ty TNHH MTV 86  Tổng Công ty Đông Bắc. (Hình ảnh thực hiện kiểm toán năng lượng tại : hệ thống sàng tuyển của công ty) Kết quả của đợt kiểm toán chi tiết như sau : - Lượng điện tiết kiệm hàng … Đọc Thêm

Thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết Công ty TNHH Phú Tân

ESCO-VN đã thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết vào tháng 12 năm 2014 cho đơn vị : Công ty TNHH Phú Tân tại Hải Dương. (Hình ảnh thực hiện kiểm toán năng lượng tại dây truyền xi măng)   Kết quả của đợt kiểm toán chi tiết như sau : - Lượng điện tiết kiệm hàng năm nếu thực … Đọc Thêm

Thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát

ESCO-VN đã thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết vào tháng 11 năm 2014 cho đơn vị : Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát tại Hải Dương. (Hình ảnh thực hiện kiểm toán năng lượng tại : hệ thống trạm biến áp & hệ thống lò luyện cốc)   Kết quả của đợt kiểm toán chi tiết như … Đọc Thêm