Các đơn vị đối tác

(đang update)

Các đơn vị liên kết – hợp tác cùng ESCO-VN:

STT

Các khu vực

Tên đơn vị đối tác

1

Tuyên Quang

Xi măng tuyên Quang
…..

2

Thái Nguyên

Xi măng La Hiên
Kim loại mầu Thái Nguyên
Xi măng Quán Triều
…..

3

 

Lào Cai

Mỏ TUyển đồng Sin Quyền Lào Cai
Luyện Đồng Lào Cai
…..

4

 

Hải Dương

Công Ty Năng lượng Hòa Phát
Xi măng Phú Tân
Công ty TNHH KPF
…..

5

Quảng Ninh

Công ty Gốm Đất Việt
 …..

6

Cao Bằng

Công ty Khoáng sản Luyện kim Cao Bằng
……

7

Bắc Giang

Công ty Vigracera
Công ty TNHH Vitek, Hosiden Việt Nam
……

8

Bắc Ninh

Công ty Giấy Phát Đạt
Giấy Ngân Sơn
Nhà máy Bia An Thịnh
……

9

 …  ….

 

Các đơn vị mà ESCO-VN đã thực hiện kiểm toán:

TT

Tên Công ty

Tiết kiệm

(kWh hoặc VNĐ)

1

Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát

– Lượng điện tiết kiệm hàng năm nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm được 883.141 kWh/năm; giảm 65 tấn than.– Tương đương tiết kiệm 1.278 triệu đồng và chi phí đầu tư là 1.383 triệu đồng.

2

Công ty TNHH Phú Tân

– Lượng điện tiết kiệm hàng năm nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm được 287.738 kWh/năm– Tương đương tiết kiệm 809,063 triệu đồng, chi phí đầu tư là 1.967 triệu đồng.

3

Công ty TNHH Wintek Việt Nam

– Lượng điện tiết kiệm hàng năm nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm được 432.407 kWh/năm.– Tương đương tiết kiệm 603.690,2 triệu đồng, chi phí đầu tư là 1.520,3 triệu đồng.

4

Công  ty cổ phần May Bắc Giang, Công ty TNHH Hosiden Việt Nam và Công ty TNHH Italisa Việt Nam

– Lượng điện tiết kiệm hàng năm nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm được 970.221 kWh/năm.– Tương đương tiết kiệm 1.354.429 triệu đồng, chi phí đầu tư là 2.354,5 triệu đồng.

5

Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

Đang triển khai kiểm toán năng lượng

6

 …  ……

7

 …  ……

 

 

 

Tin Liên Quan