KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG CHI TIẾT CÔNG TY TNHH 1TV MÔI TRƯỜNG – TKV NĂM 2021

Triển khai kiểm toán năng lượng tại Công ty TNHH 1TV Môi Trường – TKV, đơn vị tư vấn đã đề xuất xây dựng lên các giải pháp nhằm đem lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng cho đơn vị. Các giải pháp được xây dựng bao gồm:

*  Hệ thống điện

 • Giải pháp lắp đặt hệ thống tự động giám sát, quản lý tiêu thụ điện năng;
 • Giải pháp lắp thiết bị tiết kiệm điện cân bằng pha, lọc nhiễu ENERKEEPER cho trạm biến áp 560kVA tòa nhà ĐHSX và trạm biến áp 250kVA cho trạm XLN 200m3/h – mỏ than Mạo Khê;

*  Giải pháp lắp powerboss cho các động cơ điện

 • Lắp Powerboss cho máy nén khí số 1 – 11kW – trạm XLN 600m3/h – Mạo Khê;
 • Lắp Powerboss cho máy nén khí số 1 – 11kW – trạm XLN 1.200m3/h – Mạo Khê
 • Lắp Powerboss cho máy nén khí số 1 – 11kW – trạm XLN 470m3/h – Mông Dương
 • Lắp Powerboss cho bơm nước lên mức +133 – 30kW – trạm XLN 100m3/h Dương Huy
 • Lắp Powerboss cho bơm nước lên mức +65 – 22kW – trạm XLN 1.100m3/h Dương Huy

*  Giải pháp cho các động cơ bơm cấp nước đầu vào tại các trạm XLN

 • Hệ thống chiếu sáng: Giải pháp lắp thiết bị tiết kiệm điện cho 60 bóng đèn chiếu sáng mặt bằng tại Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV

Khi ứng dụng các giải pháp đề xuất, Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV

 • Tiết kiệm điện đạt  189.236 kWh/ năm
 • Chi phí tiết kiệm 242 triệu đồng
 • Chi phí dự kiến đầu tư cho các giải pháp là 1,2 tỷ

Như vậy, theo phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng và đề xuất thứ tự ưu tiên triển khai thực hiện cho thấy các giải pháp hoàn toàn khả thi về phương diện kỹ thuật – kinh tế.

Tin Liên Quan