Kiểm toán năng lượng Công ty TNHH MTV 86 Tổng Công ty Đông Bắc

ESCO-VN đã thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết vào tháng 10 năm 2016 cho đơn vị : Công ty TNHH MTV 86  Tổng Công ty Đông Bắc.

86

(Hình ảnh thực hiện kiểm toán năng lượng tại : hệ thống sàng tuyển của công ty)

Kết quả của đợt kiểm toán chi tiết như sau :

– Lượng điện tiết kiệm hàng năm nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm được 7.291 lít dầu diesel và 362.650 kWh.

– Tương đương tiết kiệm 640,27 triệu đồng, chi phí đầu tư khoảng 2,4 tỷ đồng.

Tin Liên Quan