Thông báo về việc thực hiện đăng ký trực tuyến đối với thủ tục dán nhãn năng lượng

Ngày 09 tháng 2 năm 2017, Tổng cục Năng lượng đã ban hành Công văn số 0239/CV-KHCN Vv thông báo về việc thực hiện đăng ký trực tuyến đối với thủ tục dán nhãn năng lượng

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 36/2016/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (Thông tư 36). Theo quy định tại Điều 5, Khoản 3, Thông tư 36, Doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng được lựa chọn hình thức gửi hồ sơ qua mạng internet tại Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ http://nhannangluong.dvctt.gov.vn hoặc gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương.

Để giảm thời gian và chi phí của doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng, cũng như thuận lợi trong quản lý nhà nước, Tổng cục Năng lượng khuyến nghị các doanh nghiệp ưu tiên thực hiện thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng trực tuyến.

Chi tiết về hướng dẫn sử dụng cách thức thực hiện đăng ký trực tuyến được đăng tải trên trang web http://nhannangluong.dvctt.gov.vn hoặc liên hệ với Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng tại địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04 62705519; Email: tknl-nhan@moit.gov.vn./.

Chi tiết nội dung Công văn 0239/CV-KHCN ngày 09 tháng 2 năm 2017 của Tổng cục Năng lượng

                                                                                                                                                                  Nguồn: Vụ KHCN – TKNL

Tin Liên Quan