Kiểm toán năng lượng chi tiết

Kiểm toán năng lượng Công ty TNHH MTV 86 Tổng Công ty Đông Bắc

ESCO-VN đã thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết vào tháng 10 năm 2016 cho đơn vị : Công ty TNHH MTV 86  Tổng Công ty Đông Bắc. (Hình ảnh thực hiện kiểm toán năng lượng tại : hệ thống sàng tuyển của công ty) Kết quả của đợt kiểm toán chi tiết như sau : - Lượng điện tiết kiệm hàng … Đọc Thêm

Thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết Công ty TNHH Phú Tân

ESCO-VN đã thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết vào tháng 12 năm 2014 cho đơn vị : Công ty TNHH Phú Tân tại Hải Dương. (Hình ảnh thực hiện kiểm toán năng lượng tại dây truyền xi măng)   Kết quả của đợt kiểm toán chi tiết như sau : - Lượng điện tiết kiệm hàng năm nếu thực … Đọc Thêm

Thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát

ESCO-VN đã thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết vào tháng 11 năm 2014 cho đơn vị : Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát tại Hải Dương. (Hình ảnh thực hiện kiểm toán năng lượng tại : hệ thống trạm biến áp & hệ thống lò luyện cốc)   Kết quả của đợt kiểm toán chi tiết như … Đọc Thêm