Đối tác

Các đơn vị đối tác

(đang update) Các đơn vị liên kết - hợp tác cùng ESCO-VN: STT Các khu vực Tên đơn vị đối tác 1 Tuyên Quang Xi măng tuyên Quang ….. 2 Thái Nguyên Xi măng La Hiên Kim loại mầu Thái Nguyên Xi măng Quán … Đọc Thêm

Tiêu chí đối tác

ESCO-VN qua quá trình phát triển đã liên kết - hợp tác với nhiều đối tác _ trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh _ dựa vào tiêu chí cùng nhau bắt tay phát triển bền vững./. … Đọc Thêm